+370 604 15255
info@fabiride.com 

Technikos g. 7,
Kaunas

I-V 11:00 - 19:00
 VI  11:00 - 15:00

TAISYKLĖS IR NUOSTATOS:


Prekių garantinis

Prietaiso garantinio laikotarpio metu būtina išsaugoti pirkimo dokumentą bei garantinį taloną ir jį pateikti prekę pristačius garantiniam aptarnavimui.

FabiRide parduodamoms tam tikroms prekėms suteikiama gamintojo garantija, kurios terminai ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose bei gali būti detalizuojami pirkinio pirkimo kvite, sąskaitoje-faktūroje ar užsakymo dokumente.

Svarbu: Prieš pradėdami naudoti prekę atidžiai perskaitykite šias garantines sąlygas, naudojimosi instrukcijas. Prietaiso garantinio laikotarpio metu būtina išsaugoti pirkimo dokumentą bei garantinį taloną. Jeigu Jūsų įsigytam prietaisui būtinas specialus programinis įdiegimas arba pajungimas, Jūs galite kreiptis į mūsų servisą arba į kitą mūsų įgaliotą įmonę, t.y. turinčią licenciją, sertifikatą.  

Norėdami pasinaudoti FabiRide parduotuvėse ir internetinėje parduotuvėje FabiRide.lt įsigytoms prekėms taikoma garantija, vadovaukitės toliau pateikiamomis Garantinio aptarnavimo taisyklėmis.

BENDRINĖS GARANTIJOS SĄLYGOS

Garantija skirta MB “E. zona” (toliau – FabiRide) pirktiems prietaisams. Garantija pradeda galioti nuo prietaiso  pardavimo/ perdavimo datos, jeigu sutartis nenumato kitaip. Garantinis prietaiso laikotarpis nurodomas pirkimo dokumente.
Garantija gali būti netaikoma, jei pažeistos žemiau išvardintos garantinės sąlygos ir (ar) prietaiso naudojimo instrukcijos. Kai netinkamos kokybės daiktas ar jo komplektuojama detalė per nustatytą garantijos terminą pakeičiami, tai naujam daiktui ar komplektuojamai  detalei  taikomas tęstinis garantijos terminas.
Mes neatsakome už siunčiamus daiktus mums ir jų nesugadinimą transportavimo metu.

Sugedus prekei – prietaisui prašome susisiekti su pardavėju telefonu +370 604 15 255 arba paštu info@FabiRide.com

BENDROS PREKIŲ GARANTINIO APTARNAVIMO TAISYKLĖS:

 1. Pirkėjas, pateikdamas prietaisą garantiniam aptarnavimui, privalo kartu pateikti pirkimo dokumentą (kasos kvitą ar sąskaitą), garantinį taloną bei kitus reikalingus dokumentus, jei to reikalauja pardavėjas;
 2. Dėl garantinio aptarnavimo atlikimo kreipiamasi į Pardavėjo filialą arba tiesiogiai į gamintojo, arba mūsų įgaliotą serviso įmonę.
 3. Prietaisą ar jo komponentą Pardavėjas priima surašydamas prekės priėmimo – perdavimo aktą. Vienas akto egz. įteikiamas klientui;
 4. Be prekės perdavimo-priėmimo akto prekė negrąžinama. Pametus perdavimo – priėmimo aktą, turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 5. Gedimui nepasitvirtinus ar (ir) esant atvejams, kuriems netaikomi garantiniai įsipareigojimai, visas išlaidas, susijusias su prekės transportavimu į serviso centrą, gedimo nustatymu bei taisymu, klientas apmoka savo sąskaita;
 6. Gamintojo kokybės garantijos galiojimo metu dėl gamintojo kaltės atsiradę gedimai šalinami gamintojo įgaliotame servise per 14-21 dienas nuo prietaiso perdavimo įgaliotam servisui arba per 45-60 dienas, jei detalę reikia atsivežti iš užsienio;
 7. Prietaisas pakeičiamas, jeigu gedimų, kurių atžvilgiu taikoma garantija, negalima pašalinti.

8.1 Prietaisai, akumuliatoriai ir kitos dalys gamintos pagal individualų užsakymą keičiamos nėra.

8.2 Prekės kaina mažinama arba pinigai grąžinami pirkėjo reikalavimu Civilinio kodekso 6.3641 4 dalyje numatytais atvejais;

 1. Atsiimant prekę, būtina vietoje patikrinti ar grąžinama visa garantiniam aptarnavimui atnešto prietaiso komplektacija, nepatikrinus – pardavėjas/ paslaugų tiekėjas nebėra atsakingas už trūkstamas dalis, pažeidimus ar kitus defektus/ trūkumus;
 2. Už garantinio aptarnavimo metu prarastą informaciją Pardavėjas neatsako. Garantiniam aptarnavimui pateikiant mobilųjį telefoną ar kitokį įrenginį, kuriame saugomi duomenys, rekomenduojama atmintyje esančią informaciją išsaugoti SIM kortelėje ar kitame įrenginyje (laikmenoje);
 3. Jei po prekės garantinio aptarnavimo apie prekės atsiėmimo galimybę informuotas klientas neatsiima prekės per 5 darbo dienas nuo pranešimo pateikimo, tolimesnis prekės saugojimas atliekamas už papildomą užmokestį (lentelė Nr. 1.). Jei po prekės garantinio aptarnavimo apie prekės atsiėmimo galimybę informuotas klientas neatsiima prekės per 2 mėn. nuo pranešimo pateikimo, Pardavėjas turi teisę prekės ilgiau nebesaugoti, t. y. ją utilizuoti.

Lentelė nr. 1

Prietaisas/ detalė

Saugojimo trukmė

Saugojimo trukmės kaina

Paspirtukas

1 savaitės diena

10 Eur + PVM / diena

Dviratis

1 savaitės diena

14 Eur + PVM / diena

Motoroleris

1 savaitės diena

18 Eur + PVM / diena

Motociklas

1 savaitės diena

18 Eur + PVM / diena

Akumuliatorius (iki 2 kg svorio)

1 savaitės diena

5 Eur + PVM / diena

Akumuliatorius (nuo 2 kg iki 10kg svorio)

1 savaitės diena

10 Eur + PVM / diena

Akumuliatorius (nuo 10 kg iki 30kg svorio)

1 savaitės diena

15 Eur + PVM / diena

Kitos detalės

1 savaitės diena

12 Eur + PVM / diena

DAŽNIAUSIOS GARANTIJOS NETAIKYMO PRIEŽASTYS:

 1. Prekės gedimai atsirado dėl stichinių nelaimių (žaibas, potvynis, žemės drebėjimas, gaisrai, vandens poveikis), netinkamos eksploatavimo sąlygos, naudotojo tyčios ar neatsargumo;
 2. Prekės gedimai atsirado dėl neteisėtų, netinkamų įtampos šaltinių, elektros tinklų sutrikimų;
 3. Prekės pažeidimai atsirado dėl patekusių pašalinių daiktų į prietaiso vidų, smėlio, skysčio (korozija, oksidacija), maisto, vabzdžių ir pan.; nesilaikant prietaiso naudojimo taisyklių numatytų prietaiso instrukcijoje;
 4. Pažeidimai atsirado po įsigijimo prietaisui nukritus, sutrenkus arba prietaisą transportuojant, kai prietaisą gabena pats klientas;
 5. Prietaisas buvo sąmoningai sugadintas, ardytas;
 6. Prietaisas sugedo dėl nelegalių programų įdiegimo, ardymo.
 7. Gedimas arba nenormalus gaminio funkcionavimas kilo dėl virusinių ar kitokių kenkėjiškų programų veikimo.
 8. Gedimas atsirado naudojant eksploatacines medžiagas, priedus, kurie nėra rekomenduojami ar numatyti gamintojo, ar paslaugų teikėjo.
 9. Jei optinis diskų įrašymo įrenginys sugedo dėl jame sulūžusios naudotos informacinės laikmenos.
 10. Prietaisas buvo naudojamas nesilaikant naudojimosi instrukcijos, garantijos ar kitame dokumente nurodytų taisyklių, standartinių prietaisų eksploatavimo sąlygų, priežiūros ar saugojimo taisyklių.
 11. Prekei, kuri buvo naudojama ne pagal paskirtį.
 12. Prekei, kurios gedimas atsirado dėl kliento kaltės.
 13. Prekei, kuri buvo remontuota ne specializuotame ir įgaliotame FabiRide servise.
 14. Prekei, su pažeistais serijiniais lipdukais, plombomis.
 15. Prekei, kai neįmanoma identifikuoti jos serijinio numerio dėl pažeidimo ar kitokių veiksnių.
 16. Prekei, kuri skirta asmeniniam naudojimui, o buvo naudojama verslo veiklai vykdyti.
 17. Prekei, jei pirkėjas nepateikė pirkimą-pardavimą patvirtinančio dokumento bei garantinio talono.
 18. Prekei, kurios gedimas atsirado dėl neoriginalių, nesertifikuotų priedų, detalių bei medžiagų naudojimo.
 19. Prekės susidėvinčioms detalėms (laidams, jungtims, žibintams, lemputėms, laikikliams, padangoms, dažams, stabdžių kaladėlėms, guoliams, amortizatoriams, korpusinėms dalims, sulankstymo mechanizmui ir kt.
 20. Prekei, kuri sugedo dėl nelegalių programų/įrangos įdiegimo.
 21. Jei prekė/ įrenginys perdarytas arba pritaikytas kitokiam nei numatytam naudojimui ar tikslams, kurie neatitinka naudojimosi taisyklėse.
 22. Žala atsirado dėl netinkamo naudojimo ar mechaninių pažeidimų.
 23. Jei žala padaryta dėl vartotojo klaidos ar aplaidumo.
 24. Jei prietaiso serijinis numeris buvo ištrintas, sugadintas, nutrintas ar kitaip paveiktas.
 25. Jei prekių pirkėjas mėgino pašalinti nustatytą žalą.
 26. Jei įrenginio/ prietaiso pagrindinėje plokštėje (mikroschemoje) įvyko įtrukimas ar kiti mechaniniai pažeidimai.

Standartinės prietaisų eksploatavimo sąlygos:

 1. Santykinė oro drėgmė iki 93,3% (esant 25,2 ºC temperatūrai), atmosferos slėgis nuo 84,3 kPa iki 107,3 kPa;
 2. Vibracijos poveikiai: dažnis (10-55) Hz, pagreitis iki 10 m/s (1g);
 3. Patalpoje negali būti kenksmingų medžiagų, sukeliančių koroziją, dulkių;
 4. Transportavimo metu esant minusinei temperatūrai, prieš prietaisą įjungiant reikia palaikyti išpakuotą ne trumpiau nei 6 val. normaliose klimatinėse sąlygose (20 ºC temperatūroje);
 5. Perkėlus prietaisą iš patalpos, kurioje aplinkos temperatūra aukštesnė į patalpą, kurioje aplinkos temperatūra žemesnė (ir atvirkščiai), prietaiso negalima jungti į elektros tinklą ne mažiau kaip 7 val.;
 6. Visi prietaisai turi būti įžeminami, elektros tinklas turi būti techniškai tvarkingas, maitinimo įtampa 220V (±10%), dažnis 50Hz. Esant įtampos svyravimams, būtina naudoti įtampos filtrus ar stabilizatorius.
 7. Naudojant prietaisą aplinkos temperatūra turi būti nuo +10,2 ºC iki +35,2 ºC;

Dėmesio, draudžiama:

 1. Prietaisą statyti tiesioginėje saulės šviesoje, arti šilumos šaltinio ar magnetinį spinduliavimą skleidžiančių įrenginių.
 2. Nuiminėti dangčius, prapjauti apsaugas, apvalkalus ar kitaip ardyti prietaisą.
 3. Ant prietaiso dėti sunkius daiktus (sunkus daiktas – daiktas (ai), kuris sunkesnis už puse prietaiso svorio).
 4. Valymui naudoti alkoholį ar kitus cheminius tirpiklius.

Svarbu: Siekdami išvengti nesusipratimų, patariame prieš atvežant sugedusį ar neveikiantį prietaisą garantiniam aptarnavimui būtinai susisiekti su mumis telefonu ar elektroniniu paštu, galbūt mūsų specialistams pavyks sutaupyti Jūsų brangų laiką ir lėšas nemokamu, geru patarimu.

Esant tinkamai priežiūrai, prietaisas gali Jums tarnauti daugelį metų.

Akumuliatorių užsakymo sąlygos

Visi FabiRide parduodami akumuliatoriai yra gaminami tik pagal individualų užsakymą, konkrečiam modeliui, tipui pagal kliento pateiktą dydžio, svorio bei techninių duomenų informaciją. Informacijos nepateikus arba pateikus ją netikslią arba neteisingą, pardavėjas ir gamintojas – FabiRide neprisiima atsakomybės už neatitikimus, galimus pažeidimus ar kitus poveikius kliento prietaisui ar turtui. 

Dėl kliento neteisingos informacijos pateikimo gamybai, FabiRide pasilieką teisę nepriimti pagal užsakymą gaminto akumuliatoriaus grąžinimui, keitimui ar modifikavimui.

 

AKUMULIATORIŲ GARANTIJOS SĄLYGOS

Akumuliatorių garantinis terminas 6 mėn. nuo pagaminimo dienos.
El. paspirtukų, el. dviračių, el. riedlenčių, el. riedžių, el. motociklų, el. čioperių, papildomų elektros kaupiklių, krovininių, žemės ūkio technikos mašinų, valčių bei kitiems FabiRide gamintiems akumuliatoriams suteikiama 6 mėn. garantija.
Garantija taikoma, jei vienu metu keičiami visi tai transporto priemonei pagal instrukciją numatyti akumuliatoriai.
Garantija galioja tik gamykliniams defektams, t.y. atsiradusiems dėl nekokybiškų medžiagų ar gamybos defektų.


Garantija negalioja, kai:

 1. Akumuliatorius buvo naudojamas ar saugomas nesilaikant naudojimo instrukcijos.
 2. Transporto priemonės elektros įranga blogai dirba ar neatitinka reikalavimų:
  a)  srovės nutekėjimas, išjungus ,,degimą“, didesnis kaip 0,1 A (norma yra 0,02 A).
  b)  įkrovimo ir iškrovimo galia bei įtampa neatitinka akumuliatoriaus specifikacijų.
  c) dėl per aukštos įkrovimo įtampos užkrovimo.
 3. Prietaisas/ priemonė buvo palikta nenaudojama su įjungta signalizacija, šviesom ar kitomis funkcijomis, kurios naudoja akumuliatoriaus energiją ilgiau nei 48 valandoms.
 4. Akumuliatorius buvo iškrautas ir paliktas stovėti – nepakrautas ilgiau nei 48 valandas.
 5. Akumuliatorius buvo naudojamas ne pagal paskirtį – su kitu varikliu, prietaisu ar kitoje priemonėje.
 6. Akumuliatorių naudojant su netinkamos įtampos priemonėmis. T.y. akumuliatorius yra per silpnas arba per galingas jūsų naudojamam valdikliui/ varikliui/ prietaisui.
 7. Akumuliatorius naudojamas patikimai nepritvirtintas, neįdėtas į spec. laikiklius ar saugią dėžę, kuri apsaugo nuo vandens, purvo, smūgių. Nėra apsaugotas nuo vibracijų.
 8. Akumuliatoriaus apvalkalui esant pažeistam.
 9. Akumuliatoriaus korpusas ar kiti elementai sulaužyti arba kitaip mechaniškai pažeisti.
 10. Dėl netinkamo montavimo ar neatsargaus, netinkamo eksploatavimo pažeidus arba įlenkus, arba įplėšus akumuliatoriaus elementus, celes.
 11. Akumuliatoriui paveiktam vandens ar skysčių.
 12. Kraunant netinkamu pakrovėju – per silpnu, per galingu arba netinkama įtampa.
 13. Pasikrovęs akumuliatorius paliktas su prijungtu įkrovikliu ilgiau nei 12 valandų.
 14. Užšalusiems akumuliatoriams (iškrautas akumuliatorius gali užšalti esant -10˚C temperatūrai).
 15. Visiškai iškrautiems akumuliatoriams, kai per celę įtampa mažesnė nei 2,9 V.
 16. Sprogusiems akumuliatoriams (sprogimas įvyksta tik dėl išorinės kibirkšties arba ugnies).
 17. Akumuliatorius dėl intensyvios ar netinkamos eksploatacijos ir priežiūros susidėvėjo.
 18. Prekei, su pažeistais serijiniais lipdukais, plombomis.
 19. Prekei, kai neįmanoma identifikuoti jos serijinio numerio dėl pažeidimo ar kitokių veiksnių.
 20. Neatitikus bendrinėms garantijos teikimo sąlygoms.
 21. Nustačius akumuliatoriaus gedimus, kurie atsirado dėl pirkėjo kaltės, nesilaikant akumuliatoriaus ar transporto priemonės ar prietaiso naudojimo instrukcijos, garantija nustoja galioti (nutraukiama).  

Jeigu akumuliatorius buvo pagamintas neteisingų specifikacijų, dėl kliento kaltės, pateikiant neteisingą informaciją, akumuliatoriaus grąžinimas negalimas.

Pagamintas akumuliatorius, užsakovui nepateikus pilnai informacijos (dydžio – matmenų milimetrais, svorio – kilogramais, variklio galingumo arba apkrovos – vatais, įtampos – voltais, nuosekliai sujungtų celių kiekio – vienetais, lygiagrečiai sujungtų celių kiekio – vienetais, nominalios talpos – ampervalandom (Ah), akumuliatoriaus apsaugos sistemos įtaiso galingumo, akumuliatoriaus balansavimo sistemos įtaiso įmontavimo bei jo galingumo) gamintojas FabiRide supildo kliento nepateiktus trūkstamus duomenis ir pasilieka teisę nepriimti akumuliatoriaus dėl išvardintų ir nepateiktų parametrų neatitikimo. 

Gamybą atliekant žmogui, leidžiama žmogiška akumuliatoriaus surinkimo matmenų paklaida 5% per kraštinę.

Pagaminto akumuliatoriaus, kuris atitinka kliento pateiktas specifikacijas ir yra veikiantis, gražinimas negalimas.

Akumuliatoriui senstant ir įgaunant vis daugiau krovimo bei iškrovimo ciklų reali naudojama talpa mažėja, todėl tikrinant su talpos matuokliu nominali talpa gali skirtis nuo realios talpos. Tai yra natūralus akumuliatoriaus dėvėjimasis ir nepriskiriamas brokui ar techninių parametrų neatitikimui.

Duoti laikinam naudojimui kitą (pakaitinį) akumuliatorių pardavėjas neprivalo.
Nustačius gamyklinį defektą (pripažinus reklamaciją), garantinis akumuliatorius pakeičiamas kitu tokio pat ar analogiško tipo akumuliatoriumi jei akumuliatorius nebuvo gamintas pagal individualų užsakymą, kuriam suteikiamas likęs neišnaudotas garantinis terminas (LR Vyriausybės nutarimas Nr. 1496, 1995.11.27 ir pakeitimas Nr.787, 1996.07.01). Kitu atveju, jei akumuliatorius gamintas pagal individualų užsakymą, keitimas negalimas. Akumuliatorius yra įvertinamas FabiRide darbuotojų ir remiantis civilinio kodekso 6.3641 numatytais atvejais esant galimybei naikinamas defektas.

Transporto priemonių gamintojų, autoservisų, servisų, parduotuvių ir kitų įstaigų, nesusijusių su šio akumuliatoriaus pardavimu, išvados dėl akumuliatoriaus kokybės pardavėjui negalioja ir nėra pagrindas iš karto priimti/ suteikti sprendimą.

Garantinio laikotarpio metu pardavėjas akumuliatoriaus aptarnavimo, tikrinimo darbus nemokamai atlieka tik pripažinus gamyklinį defektą. Kitais atvejais už paslaugas sumoka pirkėjas pagal tuo metu galiojantį FabiRide paslaugų kainoraštį. Akumuliatoriaus ir transporto priemonės pristatymo į/iš garantinio aptarnavimo vietą (-os) išlaidas apmoka pirkėjas.
Pirkėjui patyrus materialinių nuostolių dėl brokuoto akumuliatoriaus (pvz.; pavėlavus į lėktuvą, transporto priemonės transportavimas į remonto vietą, avarinių tarnybų iškvietimas, vėlavimas pristatyti krovinį ir kt.) pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės.
Reklamacijai būtina pateikti Garantinį Taloną. Nepateikus galiojančio Garantinio Talono, garantinė apžiūra neatliekama ir pretenzija netenkinama.
Pranešus pirkėjui garantinio aptarnavimo išvadas, pardavėjas/ paslaugų teikėjas, akumuliatorių saugo 5 darbo dienas nemokamai. Vėliau, imamas saugojimo mokestis (žiūrėti lentelę nr. 1) Neatsiėmus akumuliatoriaus per 60 d. jis yra utilizuojamas.

FabiRide pasilieka teisę keisti garantinio nuostatus ir taisykles be papildomo informavimo, bet kuriuo metu.

All search results